info@kievitjesnest.be

Het Kievitjesnest vzw

Om het ganse project uit te werken is er een VZW opgericht. Deze heeft tot doel het bouwen, verbouwen en beheren van de lokalen voor Chiro De Kievitjes en het organiseren van activiteiten om deze doelen te ondersteunen.
De VZW bestaat uit oud leden en een afvaardiging van de bestaande leidingsploeg.
Buiten het bestuur en de algemene vergadering participeren de Chiroleiding, ouders en heel wat oud leiding van verschillende generaties via werkgroepen in dit project.
Zo zijn er verschillende werkgroepen betrokken.

werkgroep bouw
Werkt al de technische bouwdetails samen met de architect uit. Volgt de prijsvragen voor de verschillende percelen op en geeft advies aan het bestuur van de vzw. Coördineert in samenspraak met de architect de werken eenmaal ze in uitvoering gaan.
werkgroep technieken
Zoekt naar de meest duurzame manier om de lokalen te voorzien van technieken. Verwarming en elektriciteit is hier hun grootste prioriteit. Volgt de prijsvragen voor de verschillende percelen op en geeft advies aan het bestuur van de vzw. Coördineert in samenspraak met de architect de werken eenmaal ze in uitvoering gaan
werkgroep promo
Zorgt ervoor dat onze bouwwerken en 50 jaar Chiro De Kievitjes in de kijker staan. Fondsenwerving is een belangrijke taak. Organiseert activiteiten om de fondsenwerving te ondersteunen.

Het Kievitjesnest vzw bestaat uit:

Niels Jongenelen
Voorzitter
Bouw
  +32 472 03 31 93
niels@kievitjesnest.be

Maarten Gabriels
Secretaris
Technieken
  +32 493 23 66 54
maarten@kievitjesnest.be

Jeroen Vermeylen
Penningmeester
Promo & Financiën
  +32 484 66 14 58
jeroen@kievitjesnest.be

Arne Geladi
Stichtend lid
Promo & Financiën
  +32 475 35 35 58
arne@kievitjesnest.be

Zander Vliegen
Stichtend lid
Promo & Financiën
  +32 493 18 94 38
zander@kievitjesnest.be

Luk Vermeylen
Stichtend lid
Technieken
  +32 472 44 15 55
luk@kievitjesnest.be